Välkommen till Fjärran Höjders Villaförening!


Fjärran Höjders Villaförening är en partipolitiskt neutral sammanslutning av ägare till fastigheter och övriga boende inom föreningens geografiska verksamhetsområde. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt att bevaka utvecklingen inom föreningens geografiska område. Det senare kan gälla byggprojekteringar, trafikfrågor, parkanläggningar mm.